Последние новости

Լևոն ՔՈՉԱՐՅԱՆ. ՆՄԱՆ ԲԱՆԵՐ ՀՈՐԻՆՈՂՆԵՐՆ ՈՒ ՏԱՐԱԾՈՂՆԵՐԸ ԻՆՉԻ՞Ց ԵՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ

ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին՝ Լևոն Քոչարյանը գրում է.

«Նման բաներ հորինողներն ու տարածողները ինչի՞ց են պատրաստված.

A. պարգևավճարից

B. բարակ ռեզինից

C. դմփդմփհուից

D. վերը նշված բոլոր տարբերակները

ավելացրեք ձեր տարբերակը»։

Նման բաներ հորինողներն ու տարածողները ինչի՞ց են պատրաստված. A. պարգևավճարից B. բարակ ռեզինից C. դմփդմփհույից D. վերը նշված բոլոր տարբերակները ավելացրեք ձեր տարբերակը

Panorama.am

    ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА


    ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ