Последние новости

Արցախից տեղահանված ընտանիքները հիփոթեքով բնակարան գնելու դեպքում պետական աջակցություն կստանան

Կառավարությունն իր այսօրվա՝ փետրվարի 17-ի նիստում հաստատեց Արցախի Հանրապետության առանձին շրջաններից տեղահանված ընտանիքների համար բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական աջակցության ծրագիրը:

Որոշման հիմնավորման մեջ ասվում է, որ Ծրագրի նպատակը բնակարանային հասանելիության ապահովման պետական աջակցության տրամադրումն է պատերազմի հետևանքով տեղահանված մի խումբ անձանց, մասնավորապես՝ Արցախի առանձին շրջաններից տեղահանված ընտանիքներին։

Ըստ այդմ, սահմանվում է շահառուների կողմից հիփոթեքային վարկով անշարժ գույք ձեռք բերելու կամ անհատական բնակելի տուն կառուցելու դեպքում պետական աջակցության ծրագիրը, ծրագրի շրջանակում նախատեսված աջակցության չափը, ծրագրի պայմանները։

Ծրագրի շրջանակում Արցախի առանձին շրջաններից տեղահանված լինելու փաստը Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատվելուց հետո պոտենցիալ շահառուները կարող են դիմել և ստանալ ծրագրի շահառու հանդիսանալու մասին սերտիֆիկատ։

Այնուհետև շահառու ընտանիքի կողմից ընտրված վայրում բնակարան ձեռք բերելու կամ բնակելի տուն կառուցելու նպատակով բանկից կամ այլ ֆինանսավորող կազմակերպությունից հիփոթեքային վարկ ստանալու պարագայում սերտիֆիկատի միջոցով պետությունը վարկային ժամանակացույցին համապատասխան կիրականացնի մայր գումարի և տոկոսագումարի. մասնավորապես՝ Երևանում ամսական վճարների մարման համար հանրագումարային մինչև 8 մլն դրամ մայր գումարի և դրա նկատմամբ հաշվեգրվող մինչև 8% տոկոսագումարի գծով վճարումները, ՀՀ մարզային բնակավայրերում ամսական վճարների մարման համար հանրագումարային մինչև 10 մլն դրամ մայր գումարի և դրա նկատմամբ հաշվեգրվող մինչև 10% տոկոսագումարի գծով վճարումները, Արցախի Հանրապետությունում ամսական վճարների մարման համար հանրագումարային մինչև 12 մլն դրամ մայր գումարի և դրա նկատմամբ հաշվեգրվող մինչև 12% տոկոսագումարի գծով վճարումները:

Ֆինանսավորող կազմակերպությունները վարկային հայտը դիտարկելիս պետության կողմից սուբսիդավորվող գումարների մասով չեն կատարի վարկառուի վարկունակության գնահատում, այսինքն, եթե վարկի գումարը չի գերազանցում պետության կողմից սուբսիդավորվող վերը նշված չափերը, ապա շահառուն սերտիֆիկատի ներկայացման դեպքում կարիք չի ունենա ֆինանսավորող կազմակերպությանը ներկայացնել իր վարկունակությունը հավաստող լրացուցիչ տեղեկատվություն և տեղեկանքներ (աշխատավարձ, այլ եկամուտներ և այլն)։

Ծրագիրը հնարավորություն կտա 3000-ից ավելի տեղահանված ընտանիքներին պետության աջակցությամբ ձեռք բերել կամ կառուցել իրենց սեփական բնակելի տներն ու բնակարանները, տեղեկացնում է News.am:

    ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА


    ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ