Последние новости
0
4739

ТАК СКУЛЯТ ИЛИ НЕТ?

Ответ ни о чем или полнейшая белиберда.Так и никак иначе можно назвать бумагу, которую получил адвокат Айк Алумян из Высшего судебного совета в ответ на свой запрос. Причем бумага подписана не кем-нибудь, а самим председателем этого органа Рубеном Вардазаряном.

ЗАПРОС БЫЛ СДЕЛАН адвокатом после неслыханного доселе высказывания "народного" премьера на тему "судей, скулящих под стенами". Фраза прозвучала 16 сентября во время пресс-конференции. Развивая тему про то, что  "самые коварные опасности исходят со стороны судебной системы", премьер тем не менее счел нужным оговориться, что не всех без исключения судей у нас можно назвать "скулящими под стенами", хотя таковые есть и имена некоторых из них известны общественности.

 В продолжение этой очень интересной и познавательной темы через пару дней  председатель ВСС Рубен Вардазарян подтвердил, что такие судьи им известны… А как же иначе: известны премьеру, должны быть известны и ему. Однако имена "любителей поскулить" Рубен Вардазарян предпочел держать в секрете. В свою очередь адвокат Айк Алумян, которому ежедневно приходится иметь дело с судьями разных судов и инстанций, проявил любознательность и обратился с запросом к г-ну Вардазаряну, в котором содержалась просьба раскрыть тайну и представить список "скулящих судей". Не ради, так сказать, праздного любопытства, а в интересах дела…

Ответ от Р. Вардазаряна получен. Но каким языком надо владеть, чтобы разобрать смысл написанного, об этом наука умалчивает. Во всяком случае ни самому Алумяну, ни нам не удалось вникнуть в то, что не постеснялся подписать председатель Высшего судебного совета.  Чтобы читатель мог самолично насладиться полетом мысли (или ее отсутствием) письма из ВСС, приводим текст полностью, без сокращений и изменений.   

"УВАЖАЕМЫЙ ГОСПОДИН АЛУМЯН,

В ответ на ваш запрос от 20.09.2019 года за номером РК-001/12 сообщаю, что в судах, правовом сообществе и вообще в различных кругах общества сформированы личные оценочные суждения относительно некоторых судей, которые для воспринимающих своим поведением внешне не соответствуют высокому званию судьи. Между тем оценочные суждения, будучи обусловленными своим характером, не могут быть идентифицированы в первую очередь по той причине, что они в любом случае отражают субъективные подходы относительно людей и явлений, зачастую имея целью при помощи острых акцентировок  обратить дополнительное внимание на имеющиеся проблемы также потому, что такие судьи вне зависимости от сформированных относительно них оценочных суждений являются судьями Республики Армения и их профессиональная и личная репутация находятся в сфере равной защиты.

Добрая репутация каждого судьи - ценность, которая не может быть подвергнута опасности, в том числе путем превращения в предмет спекуляции под прикрытием свободы получения информации.

Исходя из вышесказанного и принимая во внимание то обстоятельство, что выражения, сделанные председателем  Высшего судебного совета при общении с журналистами, являются оценочными суждениями и не содержат конкретных адресных данных, вам отказывается в предоставлении затребованных вами данных".

ВОТ ТАКАЯ АБРАКАДАБРА. А если серьезно (что после такого текста, признаться, нелегко), то думается,  г-н Вардазарян просто не знает, где искать выход из ситуации, в которую сам себя загнал. Наличие "скулящих судей" в своих рядах он подтвердил, а вот как выпутываться из последствий сказанного, очевидно,  не знает.

"Человек в первые 2 года своей жизни учится говорить, а потом многим, по всей видимости, и 50 лет недостаточно, чтобы научиться придерживать язык. Вот и у нас тот самый случай, когда такое умение (придержать язык) очень пригодилось бы. Тогда не пришлось бы потом подобными письмами пытаться исправить ситуацию", - шутит Айк Алумян.

Кстати, пусть читатель не подумает, что отсутствие смысла в тексте имеет место в силу не совсем точного перевода. Перевод осуществлен дословно. Для желающих в этом убедиться, приведем текст письма на языке оригинала. Вникайте.

«Հարգելի պարոն Ալումյան

Ի պատասխան Ձեր հարցման՝ Բարձրագույն դատական խորհուրդը տեղեկացնում է, որ դատավորների, իրավական հանրության եւ ընդհանրապես հասարակության տարբեր շրջանակներում ձեւավորված են անհատական գնահատողական դատողություններ որոշ դատավորների վերաբերյալ, ովքեր  ընկալողների համար իրենց վարքագծով առերեւույթ չեն համապատասխանում դատավորի բարձր կոչմանը: Մինչդեռ գնահատողական դատողությունները, պայմանավորված իրենց բնույթով, չեն կարող անհատականացվել նախ այն պատճառով, որ դրանք բոլոր դեպքերում արտահայտում են սուբյեկտիվ մոտեցումներ անձանց կամ երեւույթների նկատմամբ՝ երբեմն սուր շեշտադրմամբ առկա խնդիրների վրա լրացուցիչ ուշադրություն հրավիրելու համար, նաեւ այն պատճառով, որ այդպիսի դատավորները, անկախ նրանց վերաբերյալ ձեւավորված գնահատողական դատողություններից, ՀՀ դատավորներ են եւ գտնվում են մասնագիտական ու անձնական հեղինակության համահավասար պաշտպանության տիրույթում:

Յուրաքանչյուր դատավորի բարի համբավն արժեք է, որը չի կարող վտանգվել, այդ թվում՝ տեղեկության ազատության սկզբունքի քողարկմամբ շահարկման առարկա դառնալու միջոցով:

Ելնելով վերոգրյալից եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ԲԴԽ նախագահի կողմից մամուլի հետ շփման ընթացքում կատարված արտահայտությունները գնահատողական դատողություններ են եւ չեն պարունակում կոնկրետ հասցեական տեղեկություններ՝ Ձեր կողմից պահանջվող տեղեկատվության տրամադրումը մերժվում է»:

P. S. Так скулят судьи или не скулят? Наша история об этом умалчивает…

Основная тема:
Теги:

  ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА

  • ИЗБЕЖИТ ЛИ СУДЬЯ ПАПОЯН ИСКУШЕНИЯ?
   2019-12-06 18:22
   849

   Заседание в Апелляционном суде по делу об изменении меры пресечения (залог вместо ареста) Р. Кочаряну, состоявшееся 6 декабря, со всей откровенностью показало, что нет для стороны обвинения более важной задачи, нежели обеспечить председательство предсказуемого, а значит, послушного и удобного для прокуроров судьи. Надо полагать, в решении Мхитара Папояна они не уверены, посему и представили ходатайство о самоотводе председательствующего, которое трудно назвать иначе как надуманным и необоснованным.

  • ТЕПЕРЬ В РОЗЫСКЕ КОСТАНЯН
   2019-12-05 16:01
   1158

   Ситуация в следствии по делу "1 марта" то и дело дополняется новыми обвиняемыми, новыми действиями вокруг этих обвиняемых и, соответственно, реакцией на происходящее. Так, 4 декабря ереванский суд общей юрисдикции принял решение об аресте бывшего генпрокурора Геворга Костаняна, находящегося в настоящее время в России.

  • Гоар МЕЛОЯН: "ЗАКОНОПРОЕКТ И СЕЙЧАС НЕДОРАБОТАН"
   2019-12-04 14:16
   1567

   Депутаты НС РА, скорее всего,  одобрят скандальный проект изменений и дополнений к законам "О Конституционном суде" и   "Об обеспечении деятельности, обслуживании и о социальных гарантиях должностных лиц".

  • КТО БОЛЕН? СОБАКА ИЛИ ОБЩЕСТВО?
   2019-12-02 15:34
   3626

   Я, конечно, говорю не обо всем обществе, а о той его части, которая не видит ничего предосудительного в том, что на территории ресторана на глазах посетителей пристрелили собаку. А немногим ранее посетители играли с этой собакой, фотографировались, подкармливали, жалея это робкое и пугливое существо. А те, кто лишил ее жизни, считают, что ничего противоправного не совершили. Ведь это всего лишь собака, к тому же их собственная...


  ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ

  • ИЗБЕЖИТ ЛИ СУДЬЯ ПАПОЯН ИСКУШЕНИЯ?
   2019-12-06 18:22
   849

   Заседание в Апелляционном суде по делу об изменении меры пресечения (залог вместо ареста) Р. Кочаряну, состоявшееся 6 декабря, со всей откровенностью показало, что нет для стороны обвинения более важной задачи, нежели обеспечить председательство предсказуемого, а значит, послушного и удобного для прокуроров судьи. Надо полагать, в решении Мхитара Папояна они не уверены, посему и представили ходатайство о самоотводе председательствующего, которое трудно назвать иначе как надуманным и необоснованным.

  • ПРОКУРОРЫ В ОПОЛЧЕНИИ
   2019-11-27 12:33
   3227

   Последнее судебное заседание по делу "1 марта" протекало в весьма напряженном режиме. Здесь была и резкая перепалка между защитой и обвинением, и вопли антикочаряновских активистов,  и замечания судьи. А перед зданием суда проходили акции в поддержку Кочаряна, и наоборот, и, как всегда, на бетоне  невозмутимо возлегал вечный Гаспари, создавая нездоровый ажиотаж вокруг себя.

  • Артур ГРИГОРЯН: "ПАРЛАМЕНТ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ В КНОПОЧНОМ РЕЖИМЕ"
   2019-11-13 10:18
   5352

   Вопрос независимости судебной системы у нас всегда являлся предметом широкого обсуждения. А в последнее время суды и вовсе находятся под постоянным прицелом властей. Критика на предмет этой ветви власти очень часто и с особым удовольствием звучит с высоких правительственных трибун.

  • ВЫСШИЙ СУДЕБНЫЙ СОВЕТ – ЭТО ВАМ НЕ ЯСЛИ
   2019-11-12 13:33
   3509

              Выражение о том, что понедельник - день тяжелый, знают все. Но оказалось, что кроме этой общеизвестной истины понедельники порой оборачиваются весьма интригующими и замысловатыми поворотами, которые нам, простым смертным, не всегда легко объяснить. Особенно если речь идет о высокопоставленных лицах.