Последние новости

мнение

2022-06-24 16:38

Հրաչ ՊՈՂՈՍՅԱՆ․ ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԵՏԱԳԱ ԸՆԴԱՐՁԱԿՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ՀԱՆԳԵՑՆԵԼ ԱՂԵՏԻ

Եթե Երևանի հետագա ընդարձակումը չկանգնեցվի, ապա դա կարող է հանգեցնել աղետալի հետևանքների։ Այս մասին հունիսի 24-ին լրագրողների հետ հանդիպմանն ասել է վաստակավոր ճարտարապետ Հրաչ Պողոսյանը։